generali-vn generali-vn
Đối tác

Kênh hợp tác
ngân hàng -
Bancassurance

Đóng vai trò quan trọng trong hiệu quả kinh doanh của Generali, Kênh hợp tác ngân hàng - Bancassurance - luôn được công ty chú trọng mở rộng đầu tư và phát triển.

generali-vn
generali-vn
geanerali-vn
generali-vn
generali-vn
generali-vn
 

Kênh Hợp tác ngân hàng tại
Generali Việt Nam

generali-vn

Sở hữu lực lượng quản lý và chuyên viên tư vấn tài chính chuyên nghiệp

generali-vn

Giúp cung cấp các gói sản phẩm đa dạng và chất lượng dịch vụ hiệu quả tới các khách hàng trên toàn quốc.

generali-vn

Đối tác ngân hàng

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu
Việt Nam (Eximbank)

generali-vn

Ngày 20/07/2016, Generali Việt Nam và Eximbank đã tiến hành lễ ký kết hợp đồng hợp tác độc quyền phân phối sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng.

generali-vn

Generali Việt Nam sẽ độc quyền phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua mạng lưới hơn 200 chi nhánh, phòng giao dịch của Eximbank trên toàn quốc.

XEM THÊM
generali-vn

Đối tác ngân hàng

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

generali-vn

Ngày 19/10/2019, Generali Việt Nam và OCB chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược phân phối độc quyền các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ với thời hạn 15 năm.

generali-vn

Các sản phẩm ưu việt của Generali Việt Nam sẽ được phân phối thông qua mạng lưới chi nhánh của OCB trên toàn quốc và kênh trực tuyến.

XEM THÊM
generali-vn

Đối tác ngân hàng

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu
Việt Nam (Eximbank)

generali-vn

Ngày 20/07/2016, Generali Việt Nam và Eximbank đã tiến hành lễ ký kết hợp đồng hợp tác độc quyền phân phối sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng.

generali-vn

Generali Việt Nam sẽ độc quyền phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua mạng lưới hơn 200 chi nhánh, phòng giao dịch của Eximbank trên toàn quốc.

XEM THÊM

Sản phẩm nổi bật

BẢO HIỂM BỆNH HIỂM NGHÈO
VITA - Sống Lạc Quan

Bảo vệ toàn diện trước 111 bệnh hiểm nghèo (dành cho khách hàng từ 30 ngày tuổi đến 60 tuổi)

TÌM HIỂU THÊM
BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐẦU TƯ
VITA - Sống Thịnh Vượng

Kết hợp bảo vệ và đầu tư vào các công ty Quỹ hàng đầu VinaCapital & VFM

TÌM HIỂU THÊM
BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG
VITA - Đầu Tư Như Ý

Kết hợp bảo vệ và đầu tư vào các công ty Quỹ hàng đầu VinaCapital & Dragon Capital

TÌM HIỂU THÊM