generali-vn generali-vn
generali-vn VỀ TRANG CHỦ

Trách nhiệm
xã hội

Bên cạnh việc đem đến những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng, Bảo hiểm Generali luôn chú trọng đến mục tiêu chung của cộng đồng thông qua việc cải thiện nhằm nâng cao chất lượng đời sống.

Mục tiêu

Nâng cao
đời sống cộng đồng

Các hoạt động cộng đồng được Generali triển khai trong thời gian vừa qua đã đóng góp tích cực vào việc hỗ trợ và nâng cao đời sống cộng đồng. Trong đó, phải kể đến chương trình giáo dục cộng đồng về làm cha mẹ “THSN – Sinh Con, Sinh Cha”, kế hoạch cứu trợ “Sát Cánh Bên Miền Trung”, chương trình trao học bổng “Cùng Em Đến Trường”…

 

Hoạt động nổi bật

THSN
Sinh Con, Sinh Cha

“Sinh Con, Sinh Cha” nằm trong khuôn khổ tài trợ của chương trình “The Human Safety Net” (THSN), một sáng kiến cộng đồng được Tập đoàn Generali triển khai từ năm 2017 trên phạm vi toàn cầu.

Tìm hiểu thêm