generali-vn generali-vn
generali-vn VỀ TRANG CHỦ

Báo cáo
kết quả kinh doanh
năm 2019

Với phương châm "Đơn giản, hiệu quả, lấy Khách hàng làm trọng tâm", Generali Việt Nam đã xây dựng được một vị thế vững chắc trên thị trường.

generali-vn

Doanh thu năm 2022 đạt 5.225 tỷ đồng

generali-vn

Tổng vốn điều lệ đạt 7.202,6 tỷ đồng

generali-vn

Tổng quyền lợi chi trả cho KH trong năm đạt hơn 967 tỷ đồng

generali-vn

Biên khả năng thanh toán đạt 181%

Tài sản

Doanh thu

Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Generali Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần trong Báo cáo Kiểm toán độc lập ký ngày 30/03/2022.

generali-vn
Các mục tiêu, chính sách đánh giá tỷ lệ an toàn vốn

Mục tiêu quản lý vốn chính của Công ty là duy trì một nguồn vốn vững mạnh để hỗ trợ sự phát triển kinh doanh của Công ty và luôn tuân thủ các yêu cầu về vốn pháp định. Mức chấp nhận rủi ro về khả năng thanh toán được thiết lập theo mức chấp nhận ở mức tối thiểu là 110% và lên đến 130%.


Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 và đưa ra báo cáo kiểm toán chấp nhận toàn phần ký ngày 20 tháng 3 năm 2020.

Tin tức & sự kiện mới nhất

Điểm qua các tin tức & sự kiện nổi bật của Generali Việt Nam ngay tại đây

Cập nhật tin tức mới nhất từ Generali

Đăng ký để nhận ngay những tin tức và các chương trình CSKH mới nhất đến email của bạn.