VITA - Doanh Nghiệp Như Ý

Sự hài lòng và gắn kết của người lao động chính là mắt xích quan trọng tạo nên một doanh nghiệp vững mạnh. Thấu hiểu điều đó, Generali ra mắt sản phẩm VITA - Doanh Nghiệp Như Ý, giải pháp bảo vệ sức khỏe và đầu tư tài chính toàn diện cho đội ngũ nhân viên. Từ đó, nhân viên có thêm điểm tựa và động lực để kiến tạo giá trị cũng như đóng góp cho thành công của doanh nghiệp.

VITA - Doanh Nghiệp Như Ý là sản phẩm của Công ty bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam được phân phối qua Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB), sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên con đường phát triển bền vững:

“Trao vững vàng, tạo niềm tin
Cho tương lai thịnh vượng, cho cuộc sống Như Ý!”

Chia sẻ trên:

VITA - Doanh Nghiệp Như Ý Giải pháp toàn diện cho
doanh nghiệp và nhân viên

Tăng tính cạnh tranh trong tuyển dụng và giữ chân nhân tài

TĂNG TÍNH CẠNH TRANH
TRONG TUYỂN DỤNG
VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI

Linh hoạt thiết kế để tối ưu chi phí và phù hợp với chính sách

LINH HOẠT THIẾT KẾ
ĐỂ TỐI ƯU CHI PHÍ VÀ
PHÙ HỢP VỚI CHÍNH SÁCH

Tham gia dễ dàng chỉ với 2 câu hỏi sức khoẻ khi tham gia từ 5 nhân viên

THAM GIA DỄ DÀNG
CHỈ VỚI 2 CÂU HỎI SỨC KHỎE
KHI THAM GIA TỪ 5 NHÂN VIÊN

Quỹ hỗ trợ nhân viên trước rủi ro tử vong, thương tật và nằm viện

QUỸ HỖ TRỢ NHÂN VIÊN
TRƯỚC RỦI RO TỬ VONG,
THƯƠNG TẬT VÀ NẰM VIỆN(1)

Xây dựng quỹ đầu tư hiệu quả với 2 công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp

XÂY DỰNG QUỸ ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ
VỚI 2 CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
CHUYÊN NGHIỆP

Nhận chuyển giao hợp đồng và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tài chính

NHẬN CHUYỂN GIAO HỢP ĐỒNG
VÀ LINH HOẠT ĐIỀU CHỈNH
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH(2)

(1): Khi đính kèm Bảo hiểm tử vong và thương tật do Tai nạn (Phiên bản mở rộng) và Bảo hiểm Hỗ trợ viện phí.

(2): Tùy vào chính sách của Doanh nghiệp dành cho nhân viên.

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Tăng tính cạnh tranh trong
tuyển dụng và giữ chân nhân tài

Linh hoạt thiết kế để tối ưu chi phí
và phù hợp với chính sách

Tham gia dễ dàng chỉ với 2 câu
hỏi sức khỏe khi tham gia từ 5 nhân viên

ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN

Quỹ hỗ trợ nhân viên trước rủi ro
tử vong, thương tật và nằm viện(1)

Xây dựng quỹ đầu tư hiệu quả
với 2 công ty quản lý quỹ
chuyên nghiệp

Nhận chuyển giao hợp đồng
và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch
tài chính(2)

(1): Khi đính kèm Bảo hiểm tử vong và thương tật do Tai nạn (Phiên bản mở rộng) và Bảo hiểm Hỗ trợ viện phí.

(2): Tùy vào chính sách của Doanh nghiệp dành cho nhân viên.

Thông tin sản phẩm

Đối tượng tham gia
 • Bên mua bảo hiểm là tổ chức được thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 • Người được bảo hiểm là cá nhân cư trú tại Việt Nam và phải có quan hệ lao động với Bên mua bảo hiểm tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
 • Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: 18 Tuổi đến 65 Tuổi.
Quỹ dự phòng rủi ro, giúp nhân viên an tâm làm việc và cống hiến
Quyền lợi tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTBVV) của sản phẩm chính

Chi trả 100% Giá trị Tài khoản hợp đồng cộng với số tiền theo % Số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính tương ứng với từng Lựa chọn bảo vệ như sau:

LỰA CHỌN BẢO VỆ BẢO VỆ 50 BẢO VỆ 100
% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính 50% 100%
Các quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm tử vong và thương tật do Tai nạn (Phiên bản mở rộng)
 • Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn: chi trả đến 300% Số tiền bảo hiểm.
 • Người được bảo hiểm Tổn thương do Tai nạn: chi trả đến 100% Số tiền bảo hiểm tùy theo mức độ Thương tật hoặc Bỏng do Tai nạn; chi trả đến 10% Số tiền bảo hiểm tùy theo mức độ Chấn thương cơ quan nội tạng hoặc Gãy xương do Tai nạn.
 • Người được bảo hiểm bị Tai nạn và được Vận chuyển cấp cứu: 2,5 triệu đồng/lần Tai nạn, tối đa 5 triệu đồng/Năm hợp đồng.
Các quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm Hỗ trợ viện phí
 • Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày Nằm viện và thêm 100% nếu Nằm viện điều trị tại Phòng chăm sóc đặc biệt.
 • Chi trả 500% Số tiền bảo hiểm cho một Phẫu thuật nếu Người được bảo hiểm Nằm viện và được Phẫu thuật.
 • Chi trả 50% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm được chỉ định Chăm sóc y tế.
Lưu ý:

Quyền lợi được áp dụng trong thời gian Hợp đồng có hiệu lực. Quyền lợi TTTBVV của sản phẩm chính được áp dụng đến khi Người được bảo hiểm đạt 70 Tuổi.

Quỹ đầu tư dài hạn, thúc đẩy sự gắn bó của nhân viên với Doanh nghiệp
Quyền lợi đầu tư chủ động
 • Cơ hội tối ưu hiệu quả đầu tư với 2 Công ty Quản lý Quỹ hàng đầu Việt Nam: VinaCapital và Dragon Capital.
 • Linh hoạt phân bổ tỷ lệ đầu tư vào 4 Quỹ liên kết đơn vị theo khẩu vị rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận.
 • Nhận toàn bộ kết quả đầu tư thực tế của Quỹ (bao gồm cả rủi ro đầu tư).
Quyền lợi đáo hạn

Nhận toàn bộ Giá trị Tài khoản hợp đồng tại Ngày kết thúc hợp đồng.

Lưu ý:

Quyền lợi được áp dụng trong thời gian Hợp đồng có hiệu lực.

Thưởng hấp dẫn tại những cột mốc đồng hành của nhân viên
Quyền lợi Món quà khởi đầu

Trong Năm hợp đồng đầu tiên, nếu Hợp đồng có hiệu lực và Phí bảo hiểm cơ bản (quy năm) của Năm hợp đồng đầu tiên từ 50 triệu đồng trở lên, Generali sẽ chi trả quyền lợi Món quà khởi đầu vào Tài khoản cơ bản như sau:

Phí bảo hiểm cơ bản (quy năm) của Năm hợp
đồng đầu tiên
Quyền lợi Món quà khởi đầu
(% Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ)
Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng 3%
Từ 100 triệu đồng trở lên 5%
Quyền lợi Thưởng định kỳ

Vào cuối Năm hợp đồng thứ 6, 9, 12, 15, 18, nếu Hợp đồng bảo hiểm đáp ứng điều kiện nhận quyền lợi Thưởng, khoản Thưởng định kỳ sẽ được phân bổ vào Tài khoản cơ bản. Khoản thưởng này được tính như sau:

Quyền lợi thưởng định kỳ

(*): tại các Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng của 36 Tháng hợp đồng liền kề trước thời điểm chi trả.

Quyền lợi Thưởng đặc biệt

Vào cuối Năm hợp đồng thứ 10, 15, 20, nếu Hợp đồng bảo hiểm đáp ứng điều kiện nhận quyền lợi Thưởng, khoản Thưởng đặc biệt sẽ được phân bổ vào Tài khoản đóng thêm theo % Phí bảo hiểm của Năm hợp đồng đầu tiên tại thời điểm phát hành Hợp đồng tương ứng với từng Lựa chọn bảo vệ như sau:

LỰA CHỌN BẢO VỆ CUỐI NĂM HỢP ĐỒNG THỨ
10 15 20
Bảo vệ 50 25% 25% 50%
Bảo vệ 100 50% 50% 100%
Lưu ý:

Quyền lợi được áp dụng trong thời gian Hợp đồng có hiệu lực.

Minh họa quyền lợi

Với mục tiêu xây dựng chương trình phúc lợi nhằm thu hút và giữ chân nhân tài, Công ty G lựa chọn tham gia VITA - Doanh Nghiệp Như Ý. Chương trình phúc lợi được thiết kế linh hoạt cho 50 nhân viên theo các chức vụ với chi phí phù hợp ngân sách và nhu cầu của Công ty.

Quyền lợi bảo hiểm của 3 nhân viên đại diện cho 3 nhóm tham gia như sau:
NHÂN VIÊN Anh A Chị B Anh C
Nhóm chức vụ Chuyên viên - Giám sát Phó phòng - Trưởng phòng Quản lý cấp cao - Ban giám đốc
XÂY DỰNG QUỸ ĐẦU TƯ CHO NHÂN VIÊN
Giá trị Tài khoản
hợp đồng(3) tại cuối Năm
hợp đồng thứ
10 60 triệu 217 triệu 436 triệu
15 129 triệu 450 triệu 906 triệu
20 234 triệu 804 triệu 1,6 tỷ
BẢO VỆ TOÀN DIỆN CHO NHÂN VIÊN TRƯỚC RỦI RO
Chi trả quyên lợi nếu tử
vong/TTTTVV(3) tại cuối
Năm hợp đồng thứ
10 210 triệu 517 triệu 936 triệu
15 279 triệu 750 triệu 1,4 tỷ
20 384 triệu 1,1 tỷ 2,1 tỷ
Chi trả các quyền lợi nếu Tổn thương hoặc tử vong do Tai nạn(3) Tử vong đến 300 triệu đến 900 triệu đến 1,5 tỷ
Thương tật vĩnh viễn hoặc Bỏng do Tai nạn(5) đến 100 triệu đến 300 triệu đến 500 triệu
Chấn thương cơ quan nội tạng hoặc Gãy xương(5) đến 10 triệu đến 30 triệu đến 50 triệu
Vận chuyển cấp cứu/Tai nạn đến 2,5 triệu đến 2,5 triệu đến 2,5 triệu
Chi trả các quyền lợi hỗ trợ viện phí(4) Mỗi Ngày nằm viện 200 nghìn 500 nghìn 1 triệu
Mỗi Ngày nằm viện tại Phòng chăm sóc đặc biệt(6) 400 nghìn 1 triệu 2 triệu
Mỗi lần Phẫu thuật 1 triệu 2,5 triệu 5 triệu
Mỗi Ngày được Chăm sóc y tế(7) 100 nghìn 250 nghìn 500 nghìn
Thông tin hợp đồng bảo hiểm:
NHÂN VIÊN Anh A Chị B Anh C
Tuổi 28 tuổi 32 tuổi 35 tuổi
Thông tin sản phẩm tham gia
Số tiền bảo hiểm
VITA - Doanh Nghiệp Như Ý
300 triệu 600 triệu 1 tỷ
Lựa chọn bảo vệ Bảo vệ 50 Bảo vệ 50 Bảo vệ 50
Số tiền bảo hiểm - Bảo hiểm tử vong và thương tật do Tai nạn (Phiên bản mở rộng) 100 triệu 300 triệu 500 triệu
Số tiền bảo hiểm - Bảo hiểm Hỗ trợ viện phí 200 nghìn 500 nghìn 1 triệu
Thời hạn hợp đồng 71 năm 67 năm 64 năm
Thời hạn đóng phí dự kiến 20 năm 20 năm 20 năm
Phí hàng năm 6 triệu 18 triệu 36 triệu
Phí bảo hiểm định kỳ 5,8 triệu 13 triệu 28 triệu
Phí bảo hiểm đóng thêm 0,2 triệu 5 triệu 8 triệu
Tổng Phí bảo hiểm đã đóng 120 triệu 360 triệu 720 triệu

Đơn vị: đồng

(3) Quyền lợi đang được minh hoạ theo tỷ lệ phân bổ 100% cho Quỹ Tăng Trưởng và mức tỷ suất đầu tư 8,9%/năm. Tỷ suất đầu tư thực tế sẽ dựa vào tình hình đầu tư thực tế của các Quỹ liên kết đơn vị và không được đảm bảo.

(4) Tổng quyền lợi của Bảo hiểm Hỗ trợ viện phí được chi trả cho mỗi Năm hợp đồng không vượt quá 100 lần Số tiền bảo hiểm của bảo hiểm bổ trợ này.

(5) Chi trả Số tiền bảo hiểm tuỳ theo mức độ Thương tật vĩnh viễn/Bỏng/Chấn thương cơ quan nội tạng/Gãy xương do Tai nạn.

(6) Chi trả tối đa 30 Ngày nằm viện tại Phòng chăm sóc đặc biệt cho mỗi Năm hợp đồng.

(7) Chi trả tối đa 30 Ngày cho mỗi Năm hợp đồng.

VCFM là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital - thành viên thuộc Tập đoàn VinaCapital.

VinaCapital là một trong những tập đoàn quản lý tài sản và quản lý đầu tư dày dạn kinh nghiệm nhất tại Việt Nam với tổng tài sản quản lý trên 4 tỷ đô la Mỹ và gần 20 năm kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam.

VCFM đầu tư vào nhiều loại hình tài sản, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, cổ phần tư nhân, công nghệ và bất động sản.

DCVFM là Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam - thành viên thuộc Tập đoàn Dragon Capital.

Dragon Capital là một trong những tập đoàn quản lý tài sản và quản lý đầu tư lâu đời tại Việt Nam với tổng tài sản quản lý trên 6,6 tỷ đô la Mỹ và gần 30 năm kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam.

Hình thức đầu tư của DCVFM đa dạng, bao gồm chứng khoán niêm yết, trái phiếu, cổ phần tư nhân, đầu tư mạo hiểm

Tình hình hoạt động của các quỹ liên kết đơn vị

*Báo cáo tài chính được cập nhật cuối năm

Thông tin và
giá đơn vị Quỹ

DD/MM/YYYY - DD/MM/YYYY
Ngày Quỹ tích luỹ chiến lược Quỹ tích lũy Năng động Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược Quỹ Tăng Trưởng Năng Động
Cập nhật ngày:23/07/2022
Đơn vị tính:VND