generali-vn generali-vn

Bảo hiểm liên kết đầu tư

VITA - Sống
Thịnh Vượng

Đầu tư hay - Bảo vệ ngay

Phù hợp với nhiều giai đoạn
của cuộc sống

generali-vn
Độc thân
generali-vn
Xây dựng gia đình
generali-vn
Hoạch định hưu trí
generali-vn
Bảo vệ kết hợp đầu tư

Phù hợp với nhiều giai đoạn
của cuộc sống

generali-vn
Độc thân
generali-vn
Xây dựng gia đình
generali-vn
Hoạch định hưu trí
generali-vn
Bảo vệ kết hợp đầu tư

Tóm tắt thông tin sản phẩm

Quyền lợi đầu tư

Quyền lợi đầu tư: Linh hoạt lựa chọn đầu tư vào 4 Quỹ liên kết đơn vị theo tỷ lệ phù hợp với mong muốn về mức lợi nhuận và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.

Quyền lợi Thưởng định kỳ: Vào cuối Năm hợp đồng thứ 06, 09, 12, 15, 18: khoản thưởng định kỳ được phân bổ vào Tài khoản cơ bản bằng 3% giá trị bình quân của Giá trị Tài khoản cơ bản tại 36 Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng liền kề trước thời điểm xét thưởng.

Quyền lợi thưởng đặc biệt: Vào cuối Năm hợp đồng thứ 10, 15, 20: khoản thưởng đặc biệt được phân bổ vào giá trị Tài khoản đóng thêm theo tỷ lệ % Phí bảo hiểm dùng để tính thưởng như sau:

generali-vn
Năm HĐ 10: 25%
generali-vn
Năm HĐ 15: 50%
generali-vn
Năm HĐ 20: 150%

Quyền lợi bảo vệ

Quyền lợi Thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Chi trả 100% số tiền bảo hiểm và 100% Giá trị tài khoản hợp đồng nếu bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt 70 Tuổi.

Quyền lợi tử vong:

generali-vn
Chi trả 100% số tiền bảo hiểm cộng 100% Giá trị tài khoản hợp đồng.
generali-vn
Chi trả thêm 100% số tiền bảo hiểm nếu chẳng may tử vong do tai nạn trước Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt 75 Tuổi.

Đối tượng áp dụng 

Người được bảo hiểm: Từ 30 ngày tuổi - 65 tuổi

Minh họa quyền lợi

generali-vn

Phương thức đóng phí

3 kế hoạch đóng phí

generali-vn
Đóng phí theo quý
generali-vn
Đóng phí theo nửa năm
generali-vn
Đóng phí theo năm

Quyền lợi đầu tư

Quyền lợi đầu tư: Linh hoạt lựa chọn đầu tư vào 4 Quỹ liên kết đơn vị theo tỷ lệ phù hợp với mong muốn về mức lợi nhuận và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.

Quyền lợi Thưởng định kỳ: Vào cuối Năm hợp đồng thứ 06, 09, 12, 15, 18: khoản thưởng định kỳ được phân bổ vào Tài khoản cơ bản bằng 3% giá trị bình quân của Giá trị Tài khoản cơ bản tại 36 Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng liền kề trước thời điểm xét thưởng.

Quyền lợi thưởng đặc biệt: Vào cuối Năm hợp đồng thứ 10, 15, 20: khoản thưởng đặc biệt được phân bổ vào giá trị Tài khoản đóng thêm theo tỷ lệ % Phí bảo hiểm dùng để tính thưởng như sau:

generali-vn
Năm HĐ 10: 25%
generali-vn
Năm HĐ 15: 50%
generali-vn
Năm HĐ 20: 150%

Quyền lợi bảo vệ

Quyền lợi Thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Chi trả 100% số tiền bảo hiểm và 100% Giá trị tài khoản hợp đồng nếu bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt 70 Tuổi.

Quyền lợi tử vong:

generali-vn
Chi trả 100% số tiền bảo hiểm cộng 100% Giá trị tài khoản hợp đồng.
generali-vn
Chi trả thêm 100% số tiền bảo hiểm nếu chẳng may tử vong do tai nạn trước Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt 75 Tuổi.
Đối tượng áp dụng generali-vn

Đối tượng áp dụng

Người được bảo hiểm: Từ 30 ngày tuổi - 65 tuổi
Minh hoạ quyền lợi generali-vn

Minh hoạ quyền lợi

generali-vn
Phương thức đóng phí generali-vn

Phương thức đóng phí

3 kế hoạch đóng phí

generali-vn
Đóng phí theo quý
generali-vn Đóng phí theo nửa năm
generali-vn Đóng phí theo năm
 
generali-vn

Công ty quản lý quỹ VinaCapital

VinaCapital là một trong những tập đoàn quản lý tài sản và quản lý đầu tư dày dạn kinh nghiệm nhất tại Việt Nam.

generali-vn
Đội ngũ nhân viên hơn 150 năm kinh nghiệm
generali-vn
Hơn 15 năm kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam
generali-vn
Tổng tài sản quản lý lên đến 3 tỷ đô la Mỹ
generali-vn

Công ty quản lý quỹ VFM

VietFund Management (VFM), thuộc Tập đoàn Dragon Capital, là tập đoàn quản lý tài sản và quản lý đầu tư lâu đời nhất tại Việt Nam.

generali-vn
Đội ngũ nhân viên hơn 100 năm kinh nghiệm
generali-vn
Hơn 15 năm kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam
generali-vn
Tổng tài sản quản lý lên đến 4 tỷ đô la Mỹ

Tình hình hoạt động của các quỹ liên kết đơn vị

*Báo cáo tài chính được cập nhật cuối năm 2019

Thông tin và giá đơn vị quỹ

Ngày niêm yết gần nhất: 09.10.2020 Giá mỗi đơn vị quỹ
Quỹ Tích Luỹ Chiến Lược 10.752 XEM CHI TIẾT generali-vn
Quỹ Tích Luỹ Năng Động 10.727 XEM CHI TIẾT generali-vn
Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược 9.285 XEM CHI TIẾT generali-vn
Quỹ Tăng Trưởng Năng Động 9.439 XEM CHI TIẾT generali-vn

Ngày niêm yết gần nhất:
09.10.2020

Quỹ Tích Luỹ Chiến Lược

Giá mỗi đơn vị quỹ

10.752 XEM CHI TIẾT generali-vn
Quỹ Tích Luỹ Năng Động

Giá mỗi đơn vị quỹ

10.727 XEM CHI TIẾT generali-vn
Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược

Giá mỗi đơn vị quỹ

9.285 XEM CHI TIẾT generali-vn
Quỹ Tăng Trưởng Năng Động

Giá mỗi đơn vị quỹ

9.439 XEM CHI TIẾT generali-vn

*Giá bán và giá mua bằng nhau tại thời điểm niêm yết

Biên độ
giao động giá

3 THÁNG
6 THÁNG
1 NĂM
5 NĂM
generali-vn

Tính phí nhanh
trong vòng 2 phút

Bạn sẽ dễ dàng tìm được gói bảo hiểm phù hợp cho mình với 3 lợi ích tuyệt vời của công cụ tính phí từ Generali

generali-vn

Dễ dàng thao tác

generali-vn

Tiết kiệm thời gian

generali-vn

Kết quả đáng tin cậy

 

Số tuổi của tôi là 

generali-vn

 tuổi. Tôi là:

Mỗi tháng tôi tiết kiệm được 

generali-vn

 đ.

Tôi đặt mục tiêu tiết kiệm trong vòng 

generali-vn

 năm.

*Kết quả chỉ mang tính tham khảo

Kết quả tính phí

Bạn sẽ đóng phí hàng năm

500.000 đ

Chọn sản phẩm bổ trợ:

VITA - Sức Khỏe Vàng Điều trị Nội trú: 500.000 đ/năm
Điều trị Ngoại trú:
500.000 đ/năm
Chăm sóc Nha khoa:
500.000 đ/năm
Chăm sóc Thai sản:
500.000 đ/năm
Tử vong và Thương tật do tai nạn 500.000 đ/năm

Chi tiết xin vui lòng tham khảo Tài liệu minh họa cụ thể cùng Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm.

Kết quả tính phí

Bạn nhận được

generali-vn

Bảo vệ trước rủi ro tử vong

500.000 đ

generali-vn

Quyền lợi Tử vong do tai nạn

500.000 đ

generali-vn

Giá trị hợp đồng trong 15 năm với lãi suất 7%

500.000 đ

generali-vn

Thưởng cuối năm thứ 20 của hợp đồng

500.000 đ

generali-vn

VITA - Sức Khỏe Vàng

Quyền lợi điều trị Nội trú: 250.000.000 đ/năm

generali-vn

Quyền lợi điều trị Ngoại trú: 5.000.000 đ/năm

generali-vn

Quyền lợi chăm sóc Nha Khoa: 5.000.000 đ/năm

generali-vn

Quyền lợi chăm sóc Thai sản: 25.000.000 đ/năm

Nhận tư vấn

Mua bảo hiểm với quy trình đơn giản

generali-vn

Nhận tư vấn miễn phí

generali-vn
Nhận tư vấn miễn phí từ tư vấn viên tài chính của Generali
generali-vn
Cân nhắc lựa chọn và quyết định sản phẩm phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính
generali-vn
Xem và trao đổi về bảng minh họa quyền lợi sản phẩm được thiết kế phù hợp với nhu cầu của riêng bạn
 
generali-vn

Hoàn thành thủ tục phát hành Hợp đồng

generali-vn
Điền thông tin hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
generali-vn
Nộp các giấy tờ theo yêu cầu
generali-vn
Đóng phí bảo hiểm lần đầu (minh bạch và an toàn)
generali-vn
Khám sức khỏe tổng quát (Miễn chi phí khám nếu khách hàng không yêu cầu hủy hợp đồng/ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm)
 
generali-vn

Nhận hợp đồng bảo hiểm

generali-vn
Có 21 ngày cân nhắc để duy trì hợp đồng
generali-vn
Hoàn phí trong thời gian 21 ngày cân nhắc nếu bạn quyết định không duy trì hợp đồng

Hãy để Generali thiết lập giải pháp cho bạn

Tôi đồng ý nhận các thông tin liên quan đến sản phẩm
và dịch vụ của Generali Việt Nam.

Sản phẩm bổ trợ phù hợp

 

 
Hỗ trợ viện phí

Hỗ trợ chi phí nằm viện điều trị, phẫu thuật hoặc chăm sóc y tế

Xem ngay
 
Bệnh hiểm nghèo

Giải pháp tài chính cần thiết giúp bạn an tâm điều trị bệnh hiểm nghèo

Xem ngay
 
Hỗ trợ tài chính

Nguồn tài chính kịp thời để cùng bạn vượt qua thời điểm khó khăn

Xem ngay
 
Miễn đóng phí bảo hiểm

Đảm bảo hợp đồng bảo hiểm vẫn duy trì hiệu lực dù xảy ra rủi ro tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Xem ngay

Câu hỏi thường gặp