Hướng dẫn giải quyết quyền lợi

Bạn cần hướng dẫn về Quy trình nào? Bạn đang tham gia....?
Sản phẩm bảo hiểm Hỗ trợ viện phí
 • Giấy ra viện
 • Giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có phẫu thuật);
 • Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người nhận quyền lợi bảo hiểm/Người được ủy quyền nhận tiền;
 • Giấy ủy quyền nhận tiền hợp lệ;
SẢN PHẨM BẢO HIỂM VITA - SỨC KHỎE VÀNG & VITA - SỨC KHỎE KIM CƯƠNG
 • Giấy ra viện
 • Giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có phẫu thuật);
 • Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người nhận quyền lợi bảo hiểm/Người được ủy quyền nhận tiền;
 • Giấy ủy quyền nhận tiền hợp lệ;
 • Bảng kê chi phí khám chữa bệnh nội trú
 • Hóa đơn tài chính (đối với các chi phí > 200.000 VND)
  hoặc Biên lai thu tiền (đối với các chi phí < 200.000 VND)
Sản phẩm bảo hiểm Hỗ trợ viện phí
 • Phiếu khám bệnh/Đơn thuốc điều trị ngoại trú;
 • Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người nhận quyền lợi bảo hiểm/Người được ủy quyền nhận tiền;
 • Giấy ủy quyền nhận tiền hợp lệ;
SẢN PHẨM BẢO HIỂM VITA - SỨC KHỎE VÀNG & VITA - SỨC KHỎE KIM CƯƠNG
 • Phiếu khám bệnh/Đơn thuốc điều trị ngoại trú;
 • Bảng kê chi phí khám chữa bệnh nội trú
 • Hóa đơn tài chính (đối với các chi phí > 200.000 VND)
  hoặc Biên lai thu tiền (đối với các chi phí < 200.000 VND)
 • Phiếu khám bệnh/Đơn thuốc điều trị ngoại trú;
 • Bảng kê chi phí khám chữa bệnh ngoại trú;
 • Hóa đơn tài chính (đối với các chi phí > 200.000 VND) hoặc Biên lai thu tiền (đối với các chi phí < 200.000 VND )
Điều trị ngoại trú
 • Phiếu khám bệnh/Đơn thuốc điều trị ngoại trú;
 • Bảng kê chi phí khám chữa bệnh ngoại trú;
 • Hóa đơn tài chính (đối với các chi phí > 200.000 VND)
  hoặc Biên lai thu tiền (đối với các chi phí < 200.000 VND)
Điều trị nội trú
 • Giấy ra viện;
 • Giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có phẫu thuật);
 • Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người nhận quyền lợi bảo hiểm/Người được ủy quyền nhận tiền;
 • Giấy ủy quyền nhận tiền hợp lệ;
 • Bảng kê chi phí khám chữa bệnh nội trú;
 • Hóa đơn tài chính (đối với các chi phí > 200.000 VND)
  hoặc Biên lai thu tiền (đối với các chi phí < 200.000 VND)
 • Giấy tờ chứng minh sự kiện bảo hiểm (Kết quả giải phẫu bệnh; kết quả xét nghiệm y khoa, kết quả giám định thương tật,..);
 • Giấy tờ chứng minh nguyên nhân dẫn đến sự kiện bảo hiểm (Tóm tắt bệnh án, Biên bản tai nạn,...);
 • Kết quả giải phẫu bệnh/kết quả xét nghiệm y khoa;
 • Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người nhận quyền lợi bảo hiểm/Người được ủy quyền nhận tiền;
 • Giấy ủy quyền nhận tiền hợp lệ
 • Giấy tờ chứng minh sự kiện bảo hiểm (Trích lục khai tử; kết quả xét nghiệm y khoa, kết quả giám định thương tật,..);
 • Giấy tờ chứng minh nguyên nhân dẫn đến sự kiện bảo hiểm (Tóm tắt bệnh án, Biên bản tai nạn,...);
 • Kết quả giải phẫu bệnh/kết quả xét nghiệm y khoa;
 • Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người nhận quyền lợi bảo hiểm/Người được ủy quyền nhận tiền;
 • Giấy tờ chứng minh quyền nhận quyền lợi bảo hiểm (Giấy tờ chứng minh mối quan hệ với Người được bảo hiểm/Bên mua bảo hiểm; Giấy ủy quyền nhận tiền hợp lệ; Văn bản phân chia di sản thừa kế,...)
 • Hồ sơ khám sức khỏe tổng quát;
 • Kết quả xét nghiệm y khoa;
 • Hóa đơn tài chính (đối với các chi phí > 200.000 VND) hoặc Biên lai thu tiền (đối với các chi phí < 200.000 VND).

Lưu ý:

 • Trước khi khám, bạn cần nói rõ với bệnh viện/ cơ sở khám bạn cần hóa đơn/ chứng từ để nộp cho Generali Việt Nam
 • Sau khi khám cần kiểm tra đã đủ hóa đơn/chứng từ chưa để đảm bảo quyền lợi của mình.
Quyền lợi bảo hiểm của bạn là gì?
XEM NGAY

Bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

Truy cập tính năng Yêu cầu quyền lợi
Bước 1 Đăng nhập vào GenVita

(Nếu chưa có tài khoản, tạo tài khoản bằng cách nhập Số điện thoại & CMND/CCCD/Hộ chiếu/Khai sinh đã đăng ký với Generali Việt Nam)

Bước 2 Tại trang chủ MyGenerali, chọn tính năng Yêu cầu quyền lợi
Bước 3 Chọn tính năng Tạo yêu cầu mới
Nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm
Bước 1 Đọc kỹ Lưu ý quan trọng trước khi bắt đầu
Bước 2
 • Chọn loại hình bảo hiểm tham gia: Bảo hiểm cá nhân
 • Chọn Người được bảo hiểm
 • Chọn Quyền lợi bảo hiểm (Nội trú/thai sản/Ngoại trú/nha khoa/...)
Nhấn nút tiếp tục
Bước 3 Điền đầy đủ thông tin yêu cầu & Đính kèm chứng từ bằng cách tải/chụp ảnh
Bước 4 Chọn phương thức thanh toán phù hợp & Điền đầy đủ thông tin
Bước 5 (i) Nếu không phải là Công dân Hoa Kỳ, bỏ qua bước này (ii) Nếu là Công dân Hoa Kỳ, khai báo FATCA, đọc nội dung Cam kết và đồng ý, sau đó nhấn Tiếp tục
Bước 6 Kiểm tra thông tin, nhấn Tiếp tục và nhập mã OTP để hoàn tất
Làm thế nào nếu không thể nộp hồ sơ trực tuyến?
XEM NGAY

Generali sẽ:

 • Xử lý hồ sơ:
  • Nếu nộp qua ứng dụng Genvita: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày Generali nhận đủ chứng từ;
  • Nếu nộp trực tiếp/gửi đến Văn phòng của Generali: Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc , kể từ ngày Generali nhận đủ chứng từ.
 • Phản hồi kết quả qua Email/SMS/Zalo
 • Cập nhật tiến độ xử lý hồ sơ trên GenVita(*)

(*) Để theo dõi tiến độ giải quyết:

Bước 1 Chọn Yêu cầu quyền lợi tại tính năng MyGenerali
Bước 2 Nhấn vào nút Yêu cầu đã tạo
Bước 3 Nhấn vào yêu cầu cần tra cứu để xem tiến độ giải quyết

Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày Generali thông báo chấp thuận chi trả

Lưu ý quan trọng

Thời hạn nộp hồ sơ: 12 THÁNG

Generali sẽ KHÔNG chi trả Quyền lợi bảo hiểm/ từ chối một số chi phí điều trị nếu hồ sơ của bạn thuộc một trong các trường hợp sau:

Điều khoản loại trừ là điều khoản quy định những trường hợp mà Công ty Bảo hiểm không chi trả quyền lợi cho Khách hàng. Ví dụ: tự tử, vi phạm pháp luật, tình trạng y tế có trước, v.v.


Bạn nên xem điều khoản loại trừ ở đâu?

Tại mục "Các trường hợp ngoài phạm vi bảo hiểm" trong Quy tắc và điều khoản của từng sản phẩm.

Lưu ý: Các trường hợp loại trừ đặc biệt (nếu có) sẽ được nêu tại Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc văn bản thỏa thuận giữa Công ty và Bên mua bảo hiểm.
Xem Quy tắc và Điều khoản sản phẩm ở đâu?
XEM NGAY

Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm:

 • Được quy định khác nhau tùy theo Sản phẩm bảo hiểm
 • Được nêu rõ trong Hợp đồng bảo hiểm và (các) văn bản thỏa thuận (nếu có)

Một số ví dụ về trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Generali sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu bạn:

 • Nằm viện để điều trị Bệnh hoặc Thương tích không thuộc phạm vi bảo hiểm
 • Điều trị tình trạng y tế có trước theo quy định tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

Danh sách Bệnh hoặc Thương tích không thuộc phạm vi bảo hiểm được quy định tại phần Phụ lục trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm


Xem Quy tắc và Điều khoản sản phẩm ở đâu?
XEM NGAY

THỜI GIAN CHỜ

là khoảng thời gian mà nếu có rủi ro xảy ra, Bên mua bảo hiểm sẽ không được nhận Quyền lợi bảo hiểm.


Thời gian chờ được quy định ở đâu?

Thời gian chờ được quy định cụ thể trong Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm bảo hiểm.


Xem Quy tắc và Điều khoản sản phẩm ở đâu?
XEM NGAY

Thuốc thuộc phạm vi bảo hiểm là:

 • Thuốc/dược phẩm theo đơn thuốc của Bác sĩ có liên quan trực tiếp đến Bệnh/Thương tích được chẩn đoán của Thành viên được bảo hiểm
 • Không bao gồm thực phẩm chức năng, khoáng chất, các chất hữu cơ bổ sung cho chế độ dinh dưỡng hoặc phục vụ cho chế độ ăn kiêng, các sản phẩm dược mỹ phẩm, các loại vitamin, thuốc bổ
 • Được đăng ký lưu hành theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam hoặc được lưu hành theo quy định của pháp luật tại nơi khám và điều trị (nếu việc khám và điều trị được thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam).

Thuốc

Dấu hiệu nhận biết

Thuốc được đăng ký tại Cục Quản lý Dược Việt Nam. Số đăng ký có chữ V (Việt Nam), tiếp theo là số thứ tự khi đăng ký - năm đăng ký

Số đăng ký lưu hành

V 1234-09; VD 1234 10; VN 1234 11; GPNK; GC

Thực phẩm chức năng

Dấu hiệu nhận biết

Thực phẩm chức năng được đăng ký tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Số đăng ký có chữ YT-CNTC: Y tế -chứng nhận tiêu chuẩn.

Số đăng ký lưu hành

1234/YT CNTC; ATTP; ....

Mỹ phẩm

Dấu hiệu nhận biết

Mỹ phẩm được đăng ký tại Sở Y tế địa phương có chữ CBMP: Công bố mỹ phẩm - tên viết tắt địa phương

Số đăng ký lưu hành

1234/BYT-CBMP hoặc LHMP tên địa phương
Ví dụ: 1234 /BYT-CBMP HN (Hà Nội)