generali-vn generali-vn

Danh sách các địa điểm hỗ trợ,
cung cấp dịch vụ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ
KHÁCH HÀNG
VĂN PHÒNG TỔNG ĐẠI LÝ
GENCASA
HỆ THỐNG BẢO LÃNH
THANH TOÁN

Hỗ trợ giải quyết, đảm bảo quyền lợi
khách hàng sau khi mua

Tư vấn, giải đáp các thắc mắc về
nhu cầu bảo hiểm

Hệ thống bảo lãnh thanh toán của Generali Việt Nam
(cập nhật ngày 26/10/2020)

Bạn đang tìm
hỗ trợ đặc biệt khác?

Chia sẻ với chúng tôi thắc mắc của bạn *

Dịch vụ có thể bạn quan tâm