Sự kiện bảo hiểm


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Sự kiện bảo hiểm:

  • Là sự kiện mà khi xảy ra, Công ty BH sẽ chi trả tiền bảo hiểm cho Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng
  • Được quy định rõ trong hợp đồng BH

Lưu ý:

  • Công ty BH chỉ chi trả cho những rủi ro khách quan, và xảy ra trong thời gian hiệu lực của hợp đồng
  • Các rủi ro do cố ý, có sẵn hoặc xảy ra trước ngày hiệu lực hợp đồng sẽ không được chi trả
  • Không chi trả cho các trường hợp như hành vi cố ý gây thương tích, tự tử, vi phạm pháp luật
  • Khám phá các SP của Generali tại hoặc ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tạị ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!

Bài viết liên quan