Giấy chứng nhận bảo hiểm


Xem tiếp câu trả lời 1/2
Là Văn bản xác nhận bảo hiểm do Công ty bảo hiểm phát hành, gồm một số nội dung cơ bản như:
  • Số hợp đồng;
  • Số tiền bảo hiểm;
  • Ngày phát hành & Ngày hiệu lực hợp đồng;
  • Danh sách Người được bảo hiểm & Người thụ hưởng;
  • Quyền lợi bảo hiểm;
  • Định kỳ đóng phí;
Khi nào thì Khách hàng nhận được Giấy chứng nhận bảo hiểm?

Ngay sau khi Công ty bảo hiểm chấp thuận Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm sẽ được phát hành cùng với Hợp đồng bảo hiểm. Khách hàng sẽ nhận được hai loại tài liệu này cùng lúc.

  • Khám phá các SP của Generali tại hoặc ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tạị ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!