Tôi nghe nói phí bảo hiểm là khác nhau với từng Khách hàng. Vậy, Công ty Bảo hiểm tính phí bảo hiểm như thế nào?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

Phí bảo hiểm được xác định dựa trên:

  1. Nhu cầu bảo hiểm (tức số tiền chi trả khi có rủi ro xảy ra);
  2. Thời hạn bảo hiểm
  3. Mức độ rủi ro của Người được bảo hiểm.

Trong đó, mức độ rủi ro của Người được bảo hiểm được xác định dựa trên các yếu tố:

  • Giới tính;
  • Độ tuổi;
  • Nghề nghiệp;
  • Tình trạng sức khỏe tại thời điểm mua Bảo hiểm.

Lưu ý: 2 Khách hàng có cùng Nhu cầu bảo hiểm & Thời hạn bảo hiểm nhưng có thể có mức phí khác nhau vì mức độ rủi ro khác nhau (do khác nhau về giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, tình trạng sức khỏe).

  • Khám phá các SP của Generali tại hoặc ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tạị ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!