Tôi nghe nói mua bảo hiểm có quy trình thẩm định, vậy thẩm định nghĩa là gì?


Xem tiếp câu trả lời 1/2

1. Thẩm định là gì?

Thẩm định là quá trình công ty kiểm tra hồ sơ yêu cầu bảo hiểm để đưa ra quyết định:

  • Khách hàng có được tham gia bảo hiểm hay không
  • Mức phí cần đóng
  • Các trường hợp loại trừ bảo hiểm (nếu có)

2. Công ty bảo hiểm thẩm định những gì?

Các rủi ro về sức khỏe, tài chính, nghề nghiệp và các hoạt động xã hội (ví dụ: sử dụng rượu, bia, chất gây nghiện, v.v) của Người được bảo hiểm.

3. Vì sao bạn cần khai báo thông tin đầy đủ và trung thực trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm?

Vì Công ty hiểu rõ mức độ rủi ro của bạn, từ đó, đảm bảo được quyền lợi bảo hiểm như đã thống nhất trong Hợp đồng bảo hiểm.

Ví dụ:

Khi Khách hàng khai báo đầy đủ và trung thực về lịch sử bệnh của cá nhân và gia đình

  • Công ty chấp thuận bảo hiểm cho Khách hàng với mức độ bảo vệ và phí bảo hiểm phù hợp.

Khi Khách hàng cố ý gian dối về lịch sử bệnh của cá nhân và gia đình:

  • Công ty có thể từ chối chi trả khi phát hiện ra các khai báo không trung thực trước đó.
  • Các quyền lợi khác trong Hợp đồng cũng sẽ không còn được đảm bảo
  • Khám phá các SP của Generali tại hoặc ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tạị ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé!
  • Liên hệ 1
  • Liện hệ 5