Quy trình mua bảo hiểm như thế nào?


Xem tiếp câu trả lời 1/2
Dù đã có Bảo hiểm Sức khỏe do Công ty cung cấp, bạn vẫn NÊN mua Bảo hiểm nhân thọ để nhận được nhiều quyền lợi hơn.
 • Tiền dự phòng khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn, tử vong… Chỉ với khoản phí nhỏ đóng hàng năm (hoặc nửa năm, quý, tháng) đảm bảo có khoản tiền dự phòng lớn khi rủi ro xảy ra.
 • Tiền tiết kiệm khi khỏe mạnh
  • Tôi cần 500 triệu nếu mắc bệnh hiểm nghèo, 1 tỷ đồng nếu có rủi ro tai nạn, 3 tỷ đồng nếu có rủi ro tử vong
  • Từ đó, sẽ tính toán ra mức phí đóng hàng năm
Bảo hiểm sức khỏe Bảo hiểm nhân thọ
Chỉ trong 1 năm.

Khi hợp đồng hết hiệu lực, bạn phải chờ Công ty của bạn tái tục hợp đồng thì mới được tiếp tục bảo vệ

Thường từ 15 năm trở lên.

Vì vậy, bạn không cần phải tái tục hợp đồng hàng năm, giúp bạn được bảo vệ liên tục.

Nếu nghỉ việc và rời khỏi Công ty, bạn sẽ không được bảo vệ nữa.

Bạn có toàn quyền chủ động với Hợp đồng bảo hiểm của mình

Giới hạn.

Số tiền bảo hiểm sẽ phụ thuộc vào sản phẩm mà Công ty bạn mua.

Linh hoạt, hoàn toàn do bạn lựa chọn.

Bạn cũng có thể tăng thêm quyền lợi bảo hiểm cho bản thân với các sản phẩm bổ trợ.

Chỉ có quyền lợi bảo vệ

Có các khoản hỗ trợ tài chính, miễn đóng phí nếu không may rủi ro xảy ra.

Có thêm QL đầu tư, tiết kiệm và các QL thưởng khác

Tùy vào chính sách Công ty của bạn.

Bạn có thể thêm người thân vào Hợp đồng bảo hiểm của mình.

Việc chọn mua bảo hiểm nhân thọ nên dựa trên 2 tiêu chí: 1. Nhu cầu cá nhân:
 • Tùy vào nhu cầu cá nhân sẽ có các sản phẩm bảo hiểm phù hợp:
  • Nhu cầu bảo vệ sức khỏe và bệnh hiểm nghèo;
  • Nhu cầu bảo vệ trước rủi ro tai nạn;
  • Nhu cầu tích lũy cho giáo dục và hưu trí;
  • Nhu cầu đầu tư sinh lời.
 • Để lựa chọn sản phẩm phù hợp, bạn cần liên hệ Công ty bảo hiểm để được tư vấn.
Là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ vừa có yếu tố bảo vệ, vừa có yếu tố đầu tư. Đặc điểm chính:
 • Chi phí & Quyền lợi được chia làm 2 phần là: Phần bảo hiểm (bảo vệ trước rủi ro) và Phần đầu tư (giúp sinh lời).
 • Phí bảo hiểm và Số tiền bảo hiểm được linh hoạt quyết định bởi Bên mua bảo hiểm.
 • Phần tiền mang đi đầu tư được cho vào một quỹ chung (do nhiều Bên mua bảo hiểm khác cùng đóng vào) - gọi là quỹ liên kết chung. Theo đó:
  • Công ty bảo hiểm sẽ dùng quỹ này để đi đầu tư và Bên mua bảo hiểm sẽ được hưởng lợi từ kết quả đầu tư.
  • Bên mua bảo hiểm có thể đầu tư nhiều hơn khi thấy Công ty Bảo hiểm mang lại kết quả đầu tư tốt.
Việc chọn mua bảo hiểm nhân thọ nên dựa trên 2 tiêu chí: 1. Nhu cầu cá nhân:
 • Tùy vào nhu cầu cá nhân sẽ có các sản phẩm bảo hiểm phù hợp:
  • Nhu cầu bảo vệ sức khỏe và bệnh hiểm nghèo;
  • Nhu cầu bảo vệ trước rủi ro tai nạn;
  • Nhu cầu tích lũy cho giáo dục và hưu trí;
  • Nhu cầu đầu tư sinh lời.
 • Để lựa chọn sản phẩm phù hợp, bạn cần liên hệ Công ty bảo hiểm để được tư vấn.
  • Khám phá các SP của Generali tại hoặc ĐÂY hoặc
  • Liên hệ Generali tạị ĐÂY để được tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhé

  Test nè test nè